Ezzel a címmel jelentetett meg egy könyvet Wynn Westcott angol szabadkőműves és a "Golden Dawn" titkos rend egyik alapítója 1887-ben. Egy ősi titok nyomába akart jutni... Tehát volt egy tábla, egy igen titokzatos tábla, amit jelenleg a torinói Egyiptomi gyűjteményben van elzárva.

Bembo bíboros Ízisz táblája

Az ún. "Ízisz Tábla" (Tabula Isiaca vagy Mensa Isiaca) egy egyiptomi stílusban készült bronztábla, tűzzománc és ezüstberakásokkal – valószínűleg - Hadrianus korából. W. Wynn Westcott a méretét 76 x 127 cm-esnek mondja. A tábla Ízisz és az Ápisz mondakörét ábrázolja, hihetetlen pontossággal: az alakok némelyike mindössze 8 milliméteres, s mintha a készítője használt valamiféle nagyítot az elkészítésükkor. Az egyiptomi istenségeket is látjuk, körben a Zodiakus 36 Dekánjával.

A tábla eredetét persze köd borítja: a humanista Bembo biboros és műgyűjtő (1470-1557) azt mondta, hogy III. Páltól kapta, de ez inkább egy kiszínezett történet lehet, mert Róma 1527-es kifosztása után került hozzá, állítólag egy fémművestől vásárolta, aki nagyon magas árat alkudott ki. Eleddig semmilyen említés nem található a tábláról. Rajzát már 1559-ben kinyomtatták Velencében.

A tábla már elbűvölte a 17. századi hermetikust, Athanasius Kircher atyát, aki fel akarta volna használni a hieroglifák megfejtésénél. A ravasz Kircher arra gondolt, hogy ez a tábla lehet a "KULCS" az wgyiptomi írás megfejtéséhez. Eliphas Lévi francia okkultista szintén egy Kulcs-nak gondolta, de nem a hieroglifáknak, hanem a Tarot kártya Nagy Arkánumának 22 lapját mutatja, amit meg összefüggésbe hoznak Thot könyveivel. A francia Alexandre Lenoir 1809-ben úgy vélte, hogy az egyiptomi naptárt mutatja vagy egy asztrológiai diagrammot (de kiét?).

Westcott megint egy bonyolult megoldást javasolt, a tábla ábrája három sorból áll, a felső a négy évszakot mutatja, mindegyikhez 3-3 Zodiákus-jegy rendelve. A középső sávot a Napnak és a Bolygóknak szentelték, míg az alsót a héber ábécé 12 betűjét rendelte. Manly P. Hall amerikai szabadkőműves, aki írt egy nagyszerű könyvet 1928-ban és abban a Tábla felosztható részeit megint máshogy magyarázta, kezdve azzal, hogy ábrázolva van rajta az Ízisz Misztériumok három titkos kamrája… de felesleges belemennünk az általa magyarázott "titkos szimbólumokba", mert csak részigazságokhoz jutnánk...

*

Platónról tudjuk, hogy Héliupoliszban tanult, még Sztrabónnak három évszázaddal később az ottani papok megtudták mutatni azt a házat, melyben 13 évig lakott a görög tudós. Thomas Taylor (1758–1835) a híres Platón-fordító meg arra gondolt, hogy Platónt 49 évesen a Nagy Piramis föld alatti csarnokaiban avatták be Ízisz Misztériumaiba, s az Ízisz Tábla volt az oltár a beavatásnál, ami előtt fogadalmát tette. A beavatás során került a misztériumok transz-szerű álmába, mikor a lelke felment a Nagy Csarnokba, ahol utasításokat kapott a piramis főpapjától. [Egyébként az a testből kilépő lélek csámborgása a piramisban, azóta is több beszámoló része, s ott van már Caviglia kapitány jegyzeteitől Paul Bruntonon át Rózner Gézáig]. De Platónnak még ezután is el kellett töltenie - akár korábban Orpheusznak vagy Püthagórasznak - még három hónapot a piramis csarnokaiban, mire kiléphetett újból a világba…

Jonathan Sellers amerikai szabadkőműves, az „Iker Cédrusok Páholy” tagja és az ősi Illuminátus Rend történetírója viszont inkább azt gondolja, hogy Királyi kamra szarkofágjának tetejére volt helyezve egykor és egyfajta beavatási kellékként használták, az egyes történetekben "Bölcső"-ként szereplő kőládánál. De akkor miért nem felel meg a tábla hossza a kőláda belső hosszának (198 cm)? Erre valahogy Sellers nem keresi a választ...

No és a jó öreg Thomas Taylor talán megbolondult, hogy ilyeneket mondott az imádott Platónjáról? De Taylor a régi misztériumok híve volt, aki maga is galambot áldozott Aphroditének. Taylor ritka kéziratokat fordított görögből, talán ezekben talált információkat? Vagy újplatonista lelkesedése vitte tévútra? Honnan vette, hogy a piramis alatt titkos kamrák rendszere húzódik? Hisz amikor ezeket írhatta, még azt sem tudták, hogy a Nagy Piramis levezető folyosója hová torkollik…

Létezne a "rejtett föld" - Amenti vagy Duat, vagy hívjuk bárminek- éppen a piramis alatt, mely föld oldalhosszát az egyiptomi Halottaskönyv 440 könyöknek mondja, ami meg pontosan a Nagy Piramis oldalhossza? Mely kanyargós útjainak, labirintusának őrét néha Septnek nevezték, aki a Rémület Ura, és "a lelkek lemészárlója", s aki megette az istenek szívét? Egyébként őt nevezi Nostradamus egyik - teljesen félreértett próféciája - a "nagy Rémkirálynak" (X,72). Ezzel a maszkos démonnal találták szembe magukat az ókori misztériumok idején a beavatásra jelentkezők, ahogy Gilgames a Baalbek melletti Cédruserdő szent ligetében is vagy az Argonauták a kolkhiszi Aia labirintusának bejáratánál... A harcot pedig már a kapuban meg kell vívni...

Léteznének hát további titkos kamrák a piramis mélye alatt, mely egyben a misztériumok titkos helyei voltak, hol a beavatás lépcsőfokait járók sorra mentek labirintjában, hogy teljesítve a próbákat a túlvilág másaként kialakított termekben a próbát sorát kiállják...? Vagy ez csak afféle misztikum, ami csak a régi emlékek és a rejtélyek iránti rajongásunkból csapódik le, megviccelve minket, egyfajta buta tréfaként...?

Ha elkezdenék kutatni, találnék vajon további fogódzókat erre az elképesztő régi történetre...?